با توجه به نوسانات قیمت مواد پتروشیمی امکان تغییر لیست قیمت رول کارتن پلاست بدون اطلاع قبلی وجود دارد .