زمان تحویل سفارش کارتن پلاست

ما در تلاش هستیم با استفاده از تکنولوژی و نیروی کار جوان و کار آزموده زمان تحویل سفارش کارتن پلاست را به زیر 10 روز برسانیم .

سریع ترین زمان تحویل سفارش کارتن پلاست

با توجه به اینکه کارخانه ورق پلاست سفارش تولید از کشورهای دیگر نیز دارد مدیریت مجموعه با جدا کردن بخش ارسال بار ایران و بین المل سعی بر این داشته تا همواره سفارش های داخلی در سریع ترین زمان ممکن آماده و تحویل خریدارن محترم گردد .

در همین راستا و تکریم مشتریان محترم با توجه به سفارشات سرویس ویژه ارسال را برای شهرهای ذیل در نظر گرفته شده

سفارشات کارتن پلاست تهران

سفارشات کارت پلاست کرج

سفارشات کارت پلاست رشت

سفارشات کارت پلاست شیراز

سفارشات کارتن پلاست اصفهان